Ana içeriğe atla

Nazal Septum Perforasyonu - Tanımı, Belirtileri ve Tedavisi

Nazal Septum Perforasyonu Nedir?


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Nazal septum perforasyonları, burun septumunda çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan deliklerdir. Bu deliklerin çapı 2 cm' yi geçtiğinde, cerrahi olarak kapatılabilmesi çok zordur. Septal perforasyonların cerrahi onarımı, "kapalı teknik" veya "açık teknik" kullanılarak yapılabilir. Perforasyon çapından daha büyük ve orta hatta yerleştirilebilecek, mukoza altında destek sağlayacak doku bulunabilirse tedavi başarısı artmaktadır.

Nazal Septum Perforasyonu Nedenleri


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Nazal septum perforasyonu genellikle ameliyat travmaları ve diğer travmatik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar (parmakla burun karıştırma ve kokain kullanımı gibi). Bunların dışında burunu etkileyebilen sistemik hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Septal perforasyon birçok sistemik hastalıklar ile ilişkili olabildiğindenn ayrıntılı bir tıbbi öykü değerlendirilmesi esastır. Septal perforasyon nedenleri çok ve çeşitlidir. Kollajen vasküler hastalıklar, sarkoidoz ve Wegener granülomatözisi gibi enflamatuar hastalıklar septal perforasyona neden olabilir. Buna ek olarak, örneğin, tüberküloz, sifilis ve mantar hastalıkları gibi enfeksiyonlu süreçlerin septum deliklerine neden olabilir. Nadiren, septal perforasyon sinonazal malignitelerin (burun ve sinüs kanserlerinin) ilk bulgusudur. İlaç kullanımı gözden geçirilmelidir. Vazokonstriktif burun spreyleri ve steroid burun spreyleri kronik kullanımı septal perforasyona neden olabilir. Buna ek olarak, kokain kullanımı septal deliklerin neden olabilir. Endüstriyel gazlarla, odun tozu ile temas, nikel arıtma süreçleri ve deri tabakalama gibi işlerde çalışma sinonazal malignite ve septal perforasyon gelişimi ile sonuçlanabilir (ayrıntılı bilgileri Septal Perforation - Medical Aspects Clinical Presentation linkinde bulabilirsiniz).


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Septum perforasyonu nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenilebilir:


Travmatik nedenler
Önceki cerrahi
Burun kanaması için burun içi koterizasyon
Burun karıştırma
Nazogastrik tüp yerleştirilmesi
◙  Herhangi bir künt travmaya kaynaklanan Septal hematom
Burun içerisine pil veya diğer yabancı cisim kaçması
Kronik nazal kanül kullanımı
Türbülan hava akımı

İltihaplı ya da enfeksiyöz nedenler
Sarkoidoz
Wegener granülomatözü
Sistemik lupus eritematoz
Tüberküloz
Frengi
AİDS
Difteri
Crohn hastalığı
Dermatomiyozit
Romatoid artrit
Neoplastik nedenler
Kanser
T-hücreli lenfomalar
Kriyoglobulinemi

Diğer nedenler
İnhale maddeler (örneğin, kokain, topikal kortikosteroidler, uzun vadeli oksimetazolin veya fenilefrindir kullanımı)
Kromik asit dumanı
Kireç tozu maruziyetinin
Böbrek yetersizliği

Nazal Septum Perforasyonu Belirtileri

Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Nazal septum perforasyonu, burun içerisinde lineer jet hava akımlarına neden olacağından burun içerisinde kabuklanma, ıslık sesi şeklinde ses çıkması, kanama ve burunda kuruluk hissine neden olabilir.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Nazal septum perforasyonu olan hastalarda, bozulmuş burun fizyolojisi ve burun hava akımlarındaki anormal hızlanmaya bağlı olarak, burun içerisindeki salgılarda kuruma ortaya çıkar. Perforasyon çapı küçükse ve önde yerleşmişse düdük ya da ıslık sesinin çıkmasına neden olabilir. Kronik kuruluk olması ve salgıların koyulaşmasına bağlı olarak, zaman içerisinde kötü kokulu burun akıntısı görülebilir. Perforasyon kenarlarına çarpan yüksek hızlı hava akımı, bu bölgedeki mukozalarda aşırı kuruma, kabuklanma ve kanamaya neden olabillir. Zaman içerisinde burun içerisindeki tüm mukozal alanlar etkilenebilir ve burun kuruluğu şikayetinin yanında; alt solunum yollarına kuru, soğuk ve filtrelenmemiş hava geçeceğinden, bu bölgedeki havayolları da aynı şekilde etkilenebilmektedir.

Nazal Septum Perforasyonu Tanısı


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Çoğu septal perforasyon rutin fizik muayene sırasında tesadüfen tespit edilir. Arkada yerleşen perforasyonlar, ön delikler ile karşılaştırıldığında genellikle asemptomatik olduğundan septal perforasyonun yeri önemlidir. Nazal endoskopi tüm septum değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. deliğin konumu ve çapı not edilmelidir. Yandaki fotoğrafta, ufak ve geride yerleşimli septum perforasyonu görülmektedir. Perforasyon kenarlarındaki kabuklanmanın az olduğu görülmektedir. Bu tür septum delikleri, tesadüfen endoskopik burun muayenesi esnasında farkedilebilmektedir.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Yukarıda endoskopik burun muayenesi esnasında görülen nazal septum perforasyonu olan hastanın çekilen paranazal sinüs tomografisi aşağıda görülmektedir.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Tanı için genellikle nazal endoskopik muayene yeterlidir. Paranazal sinüs tomografisi, mevcut perforasyonu boyutlarının ölçülmesinde faydalıdır.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Yukarıdaki fotoğrafta, yaklaşık 3,5 x 1,5 cm boyutlarında nazal septum perforasyonu olan bir hastanın, çekilen paranazal sinüs tomografisi kesitleri görülmektedir. Kesitlerin sonlarına doğru, alt burun etlerinin perforasyon bölgesine doğru büyüyerek yaklaştığı görülmektedir. Nazal septum perforasyonu olan hastalarda, perforasyonun büyüklüğüne göre değişen miktarlarda, bir burun boşluğundan diğer burun boşluğuna hızla hava kaçışı olmaktadır. Kuru, hızlı, partiküllü havanın burun etlerine en fazla çaptığı bu bölgelerde, çeliştli refleks mekanizmalarla, burun etlerinin yeniden byümesi uyarılmaktadır. Bu nedenle, nazal septum perforasyonu olan hastalarda, burun etleri yeniden büyümeye meyillidir ve burun tıknıklığının ortaya çıkması daha kolaydır. Perforasyon kapatılmaksızın; tek başına burun eti ameliyatının yapılması, kalıcı rahat bir burun nefesi için yeterli olmayacaktır. Fotoğrafa tıkladığınızda, büyük boy olarak görebilir ve ok işaretleri ile işaretlenmiş olan, perforasyon bölgelerini görebilirsiniz.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delikSeptum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Açık Teknik Nazal Septum Perforasyonu Ameliyatı


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Açık teknikte, burun deliklerini ikiye ayıran ve burun ucunda yer alan kolumella bölgesine yapılan insizyon sonrası burun septumu geriye doğru diseke edilerek ortaya konulur. Açık teknikte, birçok modifiye edilmiş perforasyon kapatama tekniği bulunmaktadır. Özellikle 2 cm' den daha büyük olan perforasyonlarda septumun arkasındaki kemik lamellerinin dahil edildiği, pediküllü teknikler de tanımlanmıştır. Hangi tekniğin seçileceği perforasyonun büyüklüğü ve yerine göre belirlenmektedir.

Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Büyük deliklerde, kaburga kıkırdağı, kulak kepçesi kıkırdağı, temporal kas fasyası gibi çeşitli dokular da kullanılabilmektedir.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Yukarıdaki fotoğraflarda, açık teknik septum perforasyonu onarımı yapılan hastanın, septumundan elde edilen kıkırdak grefte görülmektedir. Kıkırdak boyutları delik boyutlarından büyük olması, ameliyat başarısı şansını etkileyebilir. Fotoğraflara tıkladığınızda ayrı sayfada, büyük boy olarak görebilirsiniz.


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik

Yukarıdaki fotoğrafta, geniş septum perforasyonu olan hastada, kullanılmak üzere hazırlanmış kaburga kıkırdağı görülmektedir. Bu kıkırdak, septum kıkırdağı ve diğer dokularla birlikte kullanılabilmektedir. Fotoğraflara tıkladığınızda ayrı sayfada, büyük boy olarak görebilirsiniz.

Nazal septum perforasyonu

Nazal septum perforasyonu tamiri fotoğrafları


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delikSeptum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik


Büyük Nazal Septum Perforasyonu Onarımında Neden Açık Teknik Daha Fazla Tercih Edilir?


Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Septum perforasyonu tanımı - Septum perforasyonu  nedenleri - Septum perforasyonu belirtileri - Septum perforasyonu tedavisi - Açık teknik septum perforasyonu ameliyatı - Açık teknik septum perforasyonu onarımı - Burun duvarında delik
Açık teknikle onarım, perforasyonun üst ve arka kenarına rahatça ulaşma (özellikle büyük ve / veya arka deliklerde), binoküler görüş alanı sağlama ve daha geniş bir çalışma alanı sunma gibi avantajlara sahip olmasından dolayı birçok cerrah, açık tekniği tercih etmektedir. Kapalı teknikte, dış yara izi olmaz; ancak dar çalışma alanı nedeniyle işlem esnasında zorluklarla karşılaşılabilir.

Nazal Septum Perforasyonu Onarımında Başarı Şansını Arttıran Yeni "VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran


"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran
"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran

VivoSorb® Sheet, Polyganics firması tarafından üretilen, emilebilen sheet membrandır. Özellikle kulak zarı ameliyatları, sinir cerrahisi ve septum perforasyonu onarımında kulllanılmaktadır. 10 hafta yapısını koruyabilen ve 16 haftada eriyebilen bu membran, büyük septum perforasyonlarının onarımında başarı şansını arttırmaktadır. Özellikle 4 cm den daha büyük septum perforayonu olan hastalarda, başarı şansı oldukça düşüktür. Bu ürün cerrahi işlemi kolaylaştırmaktadır. Ürün ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >>   VIVOSORB® | Polyganics / Synthetic bioresorbable surgical sheet. Provides optimal ... / Summary - Food and Drug Administration / The role of barrier membranes for guided bone regeneration ..."VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran
"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran


"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran
"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran


"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran
"VivoSorb® Sheet" Emilebilen Membran


Nazal Septum Perforasyonunda Silikon Septal Buton Kullanımı ve Dezavantajları

Septal Buton

Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması

 

Nazal septum perforasyonu olan ve cerrahi tedaviye uygun olmayan ya da cerrahi tedavi istemeyen hastalarda silikon türevi septal butonlar kullanılabilmektedir. Lokal anestezi altında ve ofis şartlarında takılan bu protezler, burun septumundaki perforasyonu kapatırlar. Makasla kolayca şekillendirilebilirler. Bununla birlikte burun içerisinde yabancı cisim hissi ve bazen de enfeksiyon kaynağı olabilirler. Septal butonlara bağlı komplikasyon ve riskler aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Kaynak: Nasal Septal Button Placement - Medscape Reference):

- Protezin genize kaçması
- Burun içi kabuklanmada artış
- Burunda ağrı
- Yabancı cisim hissi
- Perforasyon kenarlarındaki tahribatın artması ve delik çapının genişlemesi
- Burun kanaması


Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
 

Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
 

Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
 

Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
 

Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
 

Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması
Silikon septal buton - Nazal septal buton - Septal buton uygulaması

Yukarıda, septal buton uygulaması yapılmış bir hastanın, endoskopik nazal muayenesi fotoğrafları görülmektedir. Fotoğraflara tıkladığınızda, büyük boy ayrı foto olarak görebilirsiniz. Buton kenarlarında zamanla kabuklanma ortaya çıktığı görülmektedir.

Nazal Septum Perforasyonu Onarımında Sığır Kalp Zarı


Sığır kalp zarı
Sığır kalp zarı


Son zamanlarda benzer ürünler cerrahi işlemlerde kullanılmaya başlandı. Perforasyon onarımında pk tercih etmiyorum. Benzer bir makale linki >> Sığır, At ve İnsan Kaynaklı Kalp Zarları, Septum Perforasyonu Tamiri, Kulak Zarı Ameliyatı ve Diğer Ameliyatlarda Kullanılabilir ...

Kaynak linkler >>

Nazal Septum Perforasyonu İle İlgili Videolar

 Nazal Septum Perforasyonu - Tanımı, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Nazal Septum Perforasyonu Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Nazal Septum Perforasyonu Belirtileri

Burunda Kıkırdak Eğriliği Ameliyatları Esnasında Nazal Septum Perforasyonu Nasıl Ortaya Çıkabilir?

Kaburga Kıkırdağı İle Geniş Septum Perforasyonu Onarılması

Kaburga Kıkırdağı İle Geniş Septum Perforasyonu Ameliyatı Sonrasi 4. Ay Kontrol Muayenesi


Dr. Murat Enöz, Kulak Burun Bogaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı
Muayenehane:
Adres: İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü, Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel: +90 212 561 00 52
Cep tel: +90 533 6550199
Fax+90 212 542 74 47 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Burun Estetiginden Ne Kadar Zaman Sonra Hızma (Piercing) Takılabilir?

Rinoplasti Operasyonundan Ne Kadar Zaman Sonra Hızma Takılabilir? Hızma ve pirsing (piercing)' ler, dil, dudak, kaş, burun ve vücudun diğer çeşitli kısımlarına genellikle cilt ve ciltaltı dokuları delinerek, vücut süsleme amacıyla takılan çeşitli takılardır. Bilinen takı metalleri haricinde nikel, platin ve titanyum benzeri metal içerenler de mevcuttur. Pirsingler vücudumuzdaki dış ortama karşı en büyük mikrop bariyeri olan deri bütünlüğünün bozulmasına neden olurlar. Bununla birlikte işlem esnasında enfeksiyon riskleri ve kullanılan metal içeriğe bağlı allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Burun estetiği ameliyatı sonrası hızma (pirsing) kullanılması  Burun estetiği ameliyatı sonrası hızma ne zaman takılır? - Burun estetiği sonrası pirsing ne zaman kullanılabilir? - Rinoplasti sonrası hızma ne zaman takılabilir? Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) sonrasında, özellikle ilk 6 hafta içerisinde burun kanadı delinerek hızma takılması enfeksiyon riskini ve allerjik

Burun Estetiği Ameliyatı Rehberi 👃 - 32 - Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Ödem ve Morluk Giderici İlaçlar Nasıl Kullanılabilir?

Burun Estetiği Sonrası Ödem ve Morluk Giderici Ürünler Burun estetiği ameliyatı sonrasında, göz altlarında ve burnun yanak komşuluklarında, değişen miktarlarda morarma ve ödem görülebilir. Bu durum cerrahi tekniğe, ameliyatın yapıldığı mevsime, burun kemiğine yapılan müdahaleye, hastanın yara iyileşmesi özelliklerine göre değişebilir. Ameliyat sonrasında, morluk giderici olarak üretilmiş çeşitli tedaviye yardımcı ürünler kullanılabilir. Bu ürünlerden bazılarını aşağıda paylaşmak isterim. Arnica Jel Bu ürün içerisinde, "Arnica Montana Çiçeği" nden elde edilen ekstrat bulunmaktadır. Ödem ve morluk giderici tedaviye yardımcı ürün olarak kullanılmaktadır. Jel ve krem formu mevcuttur. Bu ürünü hastalarıma, ameliyat sonrası ilk hafta günde 3 ya da 4 sefer yanak ve atele  komuşu bölgelere sürülmesini, ilk hafta sonrasında ise ilave olarak burun üzerine de sürülmesini öneriyorum. Ürünle ilgili uyarı olarak bilinmesi gerekenler, göze, mukozal alanlara, açık yaralara sürülme

Alar Kollaps - Tanımı, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Alar Kollaps Nedir? Alar Kollaps Tanımı - Alar Kollaps Belirtileri - Alar Kollaps Nedenleri - Alar Kollaps Tedavisi - Burnu Oluşturan Kemikler ve Kıkırdak Dokular - Burnun Görevleri ve Burun Solumasının Önemi Burun tıkanıklığı nedenleri arasında, burunda kıkırdak eğriliği (nazal septum deviasyonu), burun eti büyümesi (konka hipertrofisi), nazal polipler, enfeksiyon hastalıkları haricinde diğer bir neden olarak "alar kollaps", bazı hastalarda diğer nedenlerle birlikte ya da tek başına karşımıza çıkabilmektedir. Burnu oluşturan kemik ve kıkırdak yapılardan, en altta olan ve burun kanatlarının şeklini sağlayanı "alar kıkırdak" ya da "alar kartilaj" dır. Alar kıkırdakların dış kanatları burun kanatlarının sertliğini ve nefes alma esnasında burun kanatlarının dayanıklılığını sağlamaktadır. Burun Kanadı Çökmesi ve Tedavisi Benzer makale linki >> Burun Kanadı Çökmesi ve Tedavisi Alar Kollaps Nasıl Ortaya Çıkar? Alar Kollaps Tan