Ana içeriğe atla

Septum Deviasyonu Hayatımızı Ne Kadar Etkileyebilir?

Burun İçerisindeki Kıkırdak Eğriliği Hayatımızı Ne Kadar Etkileyebilir?

Burun boşluğunu dik olarak ikiye ayıran, kemik ve kıkırdak yapıda ve üzeri iki taraflı mukoza ile örülü olan yapı "Nazal Septum" Olarak adlandırılmaktadır. Normalde bu yapıda, vertikal olarak dik ve orta hatta olmalıdır. Bununla birlikte, birçok insanda nazal septum herhangi bir burun boşluğu tarafına doğru eğrilik göstererek, eğrildiği taraftaki hava yolunu daraltır. Bu durum, "Nazal Septum Deviasyonu" olarak adlandırılır. Toplumda en az % 60 insanda, az ya da çok nazal septum deviasyonu mevcuttur.

Nazal septum deviasyonu neden olur?

Nazal septum deviasyonu anne karnında bebeğin yüzünün sıkışması, doğum sırasındaki burnu sıkıştıran manevralar, çocukluk çağındaki düşmelere bağlı burun travması ve erişkinlik dönemindeki kazalara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Nazal septum deviyasyonu fazla olan insanlarda, burun fonksiyonları azalır. Yani koku alma, nefes alma, havayı nemlendirme, havayı arıtma, havayı ısıtma ve akciğerlere bu temiz, sıcak, basınçlı havayı gönderme gibi burun fonksiyonları azalır.

Nazal septum deviasyonuna bağlı burun tıkanıklığı olan insanlarda, günlük yaşamımızı ve sağlığımızı etkileyebilecek aşağıdaki sorunların görülme olasılığı artar.

Benzer makale linkleri >> Nazal Septum DeviasyonuBurun Tıkanıklığı ve Nedenleri / Deviasyon Ameliyatı İle İlgili Farklı Ayrıntılar

Yüzme, koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetler esnasında performans azalması ...

Yüzme, koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetler esnasında performans azalması ...
Septum deviasyonu - Yüzme, koşu ve yürüyüş gibi sportif faaliyetler esnasında performans azalması ...

Septum deviasyonuna bağlı olarak burundan alınan hava azaldığında, yüzme ve koşu gibi sportif faaliyetler esnasında ortaya çıkan hava açlığı ağızdan hava alınarak tamamlanmaya çalışılır. Yani burnun havayı nemlendirme, ısıtma, arıtma ve basınçlandırma görevleri kısmen devre dışı kalır. Bu durumda, kuru, partiküllü ve basınçsız şekilde akciğerlere iletilen hava, akciğerlerimizdeki uç hava yollarını şişiremez ve alınan havadan alınan oksijen miktarı düşer. Burnu tıkalı olan koşucularda, koşu mesafesi azalabilir. Aynı şekilde deviasyon ameliyatı yaptığım hastalarımdan duyduğum "koşu mesafem arttı", "daha uzun süre yüzebiliyorum" şeklindeki ifadeler bu nedenle söylenmektedir. At yarışlarında, atların ağzı bir bağla bağlanılarak hayvanların burundan alması sağlanabilmektedir. Burundan nefes alan atların daha hızlı ve uzun süre koştuğu belirlenmiştir (Konu ile ilgili bir link >>Yeni Moda: Arjantin Bandı | Atların Takıları).

Konu ile ilgili okuyabileceğiniz bir kitap sayfası linki >> Sports Medicine Essentials: Core Concepts in Athletic ...

Ağız kokusunda artış ...

Septum deviasyonu - Ağız kokusu
Septum deviasyonu - Ağız kokusu

 Ağız kokusu (Halitozis), başta reflü hastalığı olmak üzere, diş hastalıkları, diş eti hastalıkları, boğaz enfeksiyonları gibi birçok farklı neden bağlı olarak ortaya çıkabilir. Septum deviasyonuna bağlı olarak, ağız açık uyuyan insanlarda, boğaz bölgesinde ve diş eti bölgesinde kuruma ve kronik bakteriyel enfeksiyonlarda artış görülebilir. Ağzımızın içerisinde temizleyici tükürük salgısının gece kuruması ve ağız kuruluğuna bağlı pH değişiklikleri de bu durumu kolaylaştırır.

Konu ile ilgili güzel bir makale >>    What is Chronic Halitosis?

Kronik boğaz ve akciğer enfeksiyonları sıklığında artış ...

Septum deviasyonu - Kronik boğaz ve akciğer enfeksiyonları sıklığında artış ...
Septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı ortaya çıktığında başta kronik farenjit olmak üzere kronik boğaz enfeksiyonları kolaylaşır. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Burun tıkanıklığı ve buna bağlı ağızdan soluma olduğunda, kuru, partiküllü ve mikroplu havanın ağızdan alınması ve buna bağlı olarak boğaz bölgesinde kuruma, dış ortam havasındaki enfeksiyöz ajanların boğaz bölgesine yerleşmesinin kolaylaşması.

- Burun tıkanıklığına bağlı olarak gece ağızdan nefes alma ve özellikle tüm uyku esnasında, boğaza kuru ve partiküllü havanın temas etmesi.

- Kış aylarında ve ısıtıcıların açık olduğu dönemde, klimatik ortamlarda çalışıldığı yaz dönemlerinde, burnun eşsiz görevlerinin yapılamamasına bağlı olarak, ağızdan soluma esnasında boğaz bölgesinde kuruma ve mukozal hasarın kolaylaşması.

Nazal septum deviasyonu - Kronik boğaz ve akciğer enfeksiyonları sıklığında artış ...
Burnumuz, çok kaliteli bir hava arıtma, nemlendirme ve ısıtma cihazı gibi görev yapar. Burun fonksiyonlarını etkileyen septum deviasyonu, burun eti büyümesi, nazal polip ve allerjik rinit gibi durumlarda, dış ortam havasındaki tüm partikül, allerjen ve mikroorganizmalar boğaz bölgemize temas ederek akciğerlerimize doğru ilerler.

Diş ve diş eti hastalıklarının sıklığında artış ...

Nazal septum deviasyonu - Diş ve diş eti hastalıklarının sıklığında artış ...

Nazal septum deviasyonuna bağlı oalrak burun tıkanıklığı olan hastalarda, gece ağız açık uyuma ve boğazda kuruluk ortaya çıkmaktadır. Diş ve diş eti için koruyucu ve temizleyici bir salgı olan tükürüğünde kuruması, bununla birlikte ağız açık uyumaya bağlı olarak ağız içerisinde pH değişiklikleri diş ve diş eti sıklığının artmasına neden olabilmektedir.

Geniz eti nedeniyle ağız açık olarak uyuyan ve yıllarca bu şekilde kalarak kafa kemikleri gelişen çocuklarda, alt çene geride kalırken; üst çenede kubbe damak oluşumu ve diş sırasında bozukluklar ortaya çıkabilmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz güzel bir internet sayfası >> Mouth Breathing Can Cause Major Health Problems ... (Ağız Solumasu Ciddi Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir ...)

Kalp sağlığının etkilenmesi ...

Nazal septum deviasyonu - Kalp sağlığının etkilenmesi ...
Nazal septum deviasyonu - Kalp sağlığının etkilenmesi ...

Septal deviasyona bağlı olarak burun hava yollarında daralma olan hastalarda, kan oksijen düzeylerinde azalma ve kan basıncında yükselme gibi belirtilerin ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Bunla birlikte uyku kalitesinde bozulma, uyku esnasında insülin karşıtı stress hormonlarında artmayı da kolaylaştırabileceği bilinmektedir.

Konu ile ilgili okuyabileceğiniz güzel bir makale  >> Mouth Breathing Vs. Nasal Breathing | LIVESTRONG.COM

İnsülin direncinde artış ...

Nazal septum deviasyonu - İnsülin direncinde artış ...
Nazal septum deviasyonu - İnsülin direncinde artış ...

Burun tıkanıklığı farklı mekanizmalarla uyku apnesi sendromunun belirtilerinde artışa neden olabilir ve uyku esnasında insülin karşıtı hormonların artışına neden olarak insülin direncinde artışı dolaylı olarak kolaylaştırabilir.

Nazal septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı olan hastalarda, kan oksijen düzeylerinde azalma, tansiyon yükselmeleri, kan stress hormonlarında artış gibi birçok olumsuz metabolik etkilenmeler görülebilir. Uzun dönemli olarak kan oksijen düzeylerindeki azalmanın, insülin direncinde artışa neden olabileceği gösterilmiştir.

Konu ile ilgili okuyabileceğiniz güzel bir makale >> Sleep apnea may increase insulin resistance -- ScienceDaily

Uyku apnesi sendromu belirtilerinde artış ...

Nazal septum deviasyonu - Uyku apnesi sendromu belirtilerinde artış ...
Nazal septum deviasyonu - Uyku apnesi sendromu belirtilerinde artış ...

Uyku apne sendromu yada horlama nedeniyle tedavi gören hastalarda, lave olarak nazal septum deviasyonuna bağlı burun tıkanıklığı da mevcutsa, aşağıdaki olumsuz sağlık etkileri görülebilmektedir:

- Burun tıkanıklığına bağlı olarak ağız açık uyuma ve ağız açık uyuma esnasında gırtlağı açan genişletici (dilatatör) kas aktivitesinin tama yakın ortadan kalkması. Bu şekilde havayolu tıkanıklığı artar.

- Septum deviasyonuna bağlı olarak burun deliklerinden asimetrik hava girişi olan hastalarda, uykuda basınçlı oksijen tedavisi (CPAP) toleransında azalma

- Nazal septum deviyasonuna bağlı olarak kan oksijen düzeyinde azalma

İnsanlar adeta, burun bağımlı olarak yaratılmıştır. Burun tıkanıklığının bilinen ve bilinmeyen birçok olumsuz sağlık sorununa neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıntılı düşünüldüğünde bu olumsuz etkilenmelerin her birinin diğerine bağlı olduğu görülmektedir.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz güzel bir makale >> The role of the nose in snoring and obstructive sleep apnoea

Gündüz yorgunluk ve uykululuk gibi şikayetlerde artma ...

Gündüz yorgunluk ve uykululuk gibi şikayetlerde artma ...
Nazal septum deviasyonu - Gündüz yorgunluk ve uykululuk gibi şikayetlerde artma ...

Gündüz uykululuk hissi ya da yorgunluk tek başına veya uyku apnesi sendromunun bir parçası olarak görülebilir. Nazal septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı olan hastalarda, uyku kalitesinde azalma ve kan oksijen düzeylerinde düşme görülebilir. Burundan alınan ve akciğerler için uygun hale getirilen dış ortam havası, akciğerlerimizde en uç havayollarını bile şişirmesi ve içlerindeki oksijenin büyük çoğunluğunun emilmesine olanak sağlanır.

Konu ile ilgili Amerikan Akademisi' ne ait güzel bir makale >>Your Nose, the Guardian of Your Lungs | American Academy ... (Burnunuz, Akciğerlerinizin Koruyucusu ...)

Koku ve tat duyusunda azalma ...

Nazal septum deviasyonu - Koku ve tat duyusunda azalma ...
Nazal septum deviasyonu - Koku ve tat duyusunda azalma ...

Normal bir insanda, bir günde burundan 18000-20000 litre arasında hava geçmektedir. Burnumuzun havayı arıtma, ısıtma, nemlendirme görevleri dışında koku alma görevleri de mevcuttur. Nazal septum deviasyonuna bağlı olarak burun tıkanıklığı olan insanlarda, burun havayolu direnci artar ve burundan geçen hava miktarı azalır. Burundan hava alınmaması durumunda burun boşluğunun üst kısmında yer alan kouku alma bölgesi “Olfaktör Alan / Olfactory Region / Regio Olfactoria” görev yapamaz. Buna bağlı olarak koku alma duyusu azalır. Tat alma duyusu da kısmen koku alma duyusuna bağımlı olduğundan, koku alma duyusunda azalma olan hastalarda tat alma duyusu da azalır.

Konu ile ilgili güzel bir makale >> Disorders of Smell & Taste - American Rhinologic Society

Nazal septum deviasyonunun kesin tedavisi: Deviasyon Ameliyatı


Nazal septum deviasyonu olan ve deviasyona bağlı olarak yukarıda sayılan ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilen belirtiler olduğunda tedavide kıkırdak eğriliği ameliyatları (deviasyon ameliyatı, smr ameliyatı, septoplasti ameliyatı) yapılır. Yukarıdaki animasyon videosunda gösterildiği gibi işlem genel anestezi ya da lokal anestezi altında yapılabilir. Burun içerisinde hava yolunu daraltan eğri kıkırdak alanları, kıkırdak zarı kaldırıldıktan sonra alınır. İşlem sonrasında silikon splint, eriyebilen tamponlar ve klasik burun tamponları kullanılabilir.

Burun eti ameliyatı sonrası burun etinin yeniden büyümesi riski mevcuttur. Deviasyon ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldığında ise septum deviasyonu buruna travma olmadığı sürece tekrar ortaya çıkmaz.

Konu ile ilgili güzel bir makale >> Deviated septum - Mayo Clinic"Nazal Septum Deviasyonu Çeşitleri - Nazal Septum Deviasyonu Animasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Septal Spur Formasyonu - Nazal Septal Spur - Burunda Kemik Spur - Septal Spur Belirtileri - Septal Spur Tedavisi - Nazal Septum Deviasyonu Tedavisi - Deviasyon Ameliyatı Nasıl Yapılır? - Septoplasti Ameliyatı - SMR Ameliyatı" ile ilgili benzer makale linkleri >> Genetik Özellikler ve Burun Travmalarına Göre, Nazal Septum Deviasyonları Değişebiliyor! / Nasal Septum Deviation - Symptoms, Diagnosis and Treatment

Konu İle İlgili Videolar:

Nazal Septum ve Nazal Septum Deviasyonu Tanımı

Nazal Septum Deviasyonu Yatış Pozisyonunu Etkileyebilir!

Her Nazal Septum Deviasyonu Ameliyat Gerektirmez!

Burunda Kemik Spur Formasyonu


Nazal septum Deviasyonu tedavisi

Deviasyon ameliyatı nasıl yapılır?

Deviasyon Ameliyatından Sonra Kıkırdak Eğriliği Tekrarlar mı?

Deviasyon Ameliyatının Riskleri

Deviasyon ameliyatı sonrasında burun ucu düşmesi

Deviasyon Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler


Dr. Murat Enöz, Kulak Burun Bogaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı
Muayenehane:
Adres: İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü, Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel: +90 212 561 00 52
Cep tel: +90 533 6550199
Fax+90 212 542 74 47


 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Burun Estetiginden Ne Kadar Zaman Sonra Hızma (Piercing) Takılabilir?

Rinoplasti Operasyonundan Ne Kadar Zaman Sonra Hızma Takılabilir? Hızma ve pirsing (piercing)' ler, dil, dudak, kaş, burun ve vücudun diğer çeşitli kısımlarına genellikle cilt ve ciltaltı dokuları delinerek, vücut süsleme amacıyla takılan çeşitli takılardır. Bilinen takı metalleri haricinde nikel, platin ve titanyum benzeri metal içerenler de mevcuttur. Pirsingler vücudumuzdaki dış ortama karşı en büyük mikrop bariyeri olan deri bütünlüğünün bozulmasına neden olurlar. Bununla birlikte işlem esnasında enfeksiyon riskleri ve kullanılan metal içeriğe bağlı allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Burun estetiği ameliyatı sonrası hızma (pirsing) kullanılması   Burun estetiği ameliyatı sonrası hızma ne zaman takılır? - Burun estetiği sonrası pirsing ne zaman kullanılabilir? - Rinoplasti sonrası hızma ne zaman takılabilir?  Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) sonrasında, özellikle ilk 6 hafta içerisinde burun kanadı delinerek hızma takılması enfeksiyon riskini ve allerjik

Burun Estetiği Ameliyatı Rehberi 👃 - 32 - Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Ödem ve Morluk Giderici İlaçlar Nasıl Kullanılabilir?

Burun Estetiği Sonrası Ödem ve Morluk Giderici Ürünler Burun estetiği ameliyatı sonrasında, göz altlarında ve burnun yanak komşuluklarında, değişen miktarlarda morarma ve ödem görülebilir. Bu durum cerrahi tekniğe, ameliyatın yapıldığı mevsime, burun kemiğine yapılan müdahaleye, hastanın yara iyileşmesi özelliklerine göre değişebilir. Ameliyat sonrasında, morluk giderici olarak üretilmiş çeşitli tedaviye yardımcı ürünler kullanılabilir. Bu ürünlerden bazılarını aşağıda paylaşmak isterim. Arnica Jel Bu ürün içerisinde, "Arnica Montana Çiçeği" nden elde edilen ekstrat bulunmaktadır. Ödem ve morluk giderici tedaviye yardımcı ürün olarak kullanılmaktadır. Jel ve krem formu mevcuttur. Bu ürünü hastalarıma, ameliyat sonrası ilk hafta günde 3 ya da 4 sefer yanak ve atele  komuşu bölgelere sürülmesini, ilk hafta sonrasında ise ilave olarak burun üzerine de sürülmesini öneriyorum. Ürünle ilgili uyarı olarak bilinmesi gerekenler, göze, mukozal alanlara, açık yaralara sürülme

Alar Kollaps - Tanımı, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Alar Kollaps Nedir? Alar Kollaps Tanımı - Alar Kollaps Belirtileri - Alar Kollaps Nedenleri - Alar Kollaps Tedavisi - Burnu Oluşturan Kemikler ve Kıkırdak Dokular - Burnun Görevleri ve Burun Solumasının Önemi Burun tıkanıklığı nedenleri arasında, burunda kıkırdak eğriliği (nazal septum deviasyonu), burun eti büyümesi (konka hipertrofisi), nazal polipler, enfeksiyon hastalıkları haricinde diğer bir neden olarak "alar kollaps", bazı hastalarda diğer nedenlerle birlikte ya da tek başına karşımıza çıkabilmektedir. Burnu oluşturan kemik ve kıkırdak yapılardan, en altta olan ve burun kanatlarının şeklini sağlayanı "alar kıkırdak" ya da "alar kartilaj" dır. Alar kıkırdakların dış kanatları burun kanatlarının sertliğini ve nefes alma esnasında burun kanatlarının dayanıklılığını sağlamaktadır. Burun Kanadı Çökmesi ve Tedavisi Benzer makale linki >> Burun Kanadı Çökmesi ve Tedavisi Alar Kollaps Nasıl Ortaya Çıkar? Alar Kollaps Tan