Ana içeriğe atla

Kaudal Septoplasti ve Eksternal Strut Greft İle Burun Ucu Kaldırma

Kaudal Septoplasti  Ameliyatı İle Birlikte Eksternal Strut Greft İle Burun Ucu Kaldırma

Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal septal deviasyon - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi
Anterior Septal Dislokasyon -
Kaudal Septoplasti -
Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi
Nazal septum, burun boşluğunu ikiye ayıran, kıkırdak ve kemikten oluşan, üzeri mukoza ile kaplı olan yapıdır. Kolumella ise burun delikleri arasında bulunan ve dışarıdan bakıldığında iki burun delikleri arasındaki kısımdır. Nazal septumdaki bir tarafa doğru olan eğrilikler "nazal septum deviasyonu" olarak adlandırılır. Birçok insanda belirli düzeylerde bulunan bu eğrilik, fazla miktarda olduğunda burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, gece boğazda kuruma, uykuda terleme, uyku kalitesinde azalma gibi belirtilere neden olabilir. Bu durumda, deviasyon ameliyatı (smr ameliyatı, kıkırdak eğriliği ameliyatı, septoplasti ameliyatı) yapılabilmektedir. Klasik deviasyon ameliyatları, bir çok kbb uzmanı tarafından sık olarak yapılan basit bir cerrahi müdahaledir.

Nazal septum deviasyonu tedavisi - Deviasyon ameliyatı- Septoplasti ameliyatı
Nazal septum deviasyonu tedavisi - Deviasyon ameliyatı- Septoplasti ameliyatı

Kaudal Septum Deviasyonu

nazal septum deviasyonu türleri
nazal septum deviasyonu türleri
Nazal septumun kolumelladan bir tarafa doğru çıkmış görünümdeki deviasyonlar, yani nazal septumun en alt kısmındaki eğrilikler "kaudal septal deviasyon" olarak adlandırılır. Nazal septumun alt kısmı orta hattan bir tarafa doğru disloke olması durumdur ("Anterior Septal Dislokasyon" olarak da adlandırılmaktadır).

Yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi nazal septumda çok farklı eğrilikler olabilmektedir. Nazal septum deviasyonu türler, genetik özelliklere, geçirilen burun travmalarına göre değişebilmektedir.

Bazı nazal septum deviasyonu türlerinde açık teknik operasyon yapılması gerekebilmektedir. Özellikle burun içerisindeki en dar hava yolu alanı olan "nazal valv" bölgesie yakın olan nazal septum deviasyonlarında burun tıkanıklığı şikayeti fazla olabilmektedir.

Nazal septum deviasyonbları arasındaki "anterior septal dislokasyon" ya da "kadudal septum deviasyonu" sadece burun tıkanıklığına değil; burun ucunda asimetri ve fonksiyonel sorunlara da neden olabilmektedir. Fotoğrafta görüldüğü gibi alttaki kemik çentiğe (anterior nasal spine bölgesi) oturması gereken kıkırdak alt kısmı yana kaymıştır ve bu alanın rezeksiyonu planlandığında yeniden kıkırdak greft kullanılarak burun ucu desteğinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir.
Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft

Kaudal septal deviasyonlar, nazal septumun burun ucundaki destek bölümünde olan ve burnun en dar yeri olan nazal valv bölgesini daraltan kıkırdak eğriliği durumudur. Bu nedenle, kaudal septum deviasyonlarının cerrahi olarak düzeltilmesi klasik nazal septum deviasyonu ameliyatlarından daha zordur. Yukarıdaki fotoğrafta, sol burun deliğinden görülebilen ve sol hava pasajını kapatan kaudal deviasyon görülmektedir.

Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft

Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft

Yukarıdaki fotoğrafta, sağ burun deliğinden görülebilen ve sol hava pasajını kapatan kaudal deviasyon görülmektedir.

Kaudal Septum Deviasyonu Ameliyatı

Tek başına eğri kaudal septum bölümü çıkartıldığında burun ucunda yumuşama, burun ucu sarkması ve  kolumellada retraksiyon ortaya çıkabilir!

Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon
Kaudal Septum Deviasyonu 
(Anterior Septal Dislokasyon)
Kaudal septum, burun ucunda orta hatta bulunarak burun ucunun yer çekimine karşı desteğine katkıda bulunmaktadır. Burun ucu desteğinde çok önemli olan ve eğri olan bu bölümün, cerrahi işlem esnasında çıkarılarak uzaklaştırılması ve burun ucuna yeni kıkırdak destek yapılandırılması yapılmaması, ameliyat sonrasında burun ucunda düşmeye neden olabilmektedir. 

Kaudal septum deviasyonu olan hastalarda, burun içerisinden yapılan ve sadece birkaç dakika süren klasik kapalı teknik basit kıkırdak eğriliği ameliyatı ile eğri septum deviasyonu bölümünün cerrahi olarak çıkarılması durumunda burun ucunda destek dokusu kaybı ve düşme ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle burun ucundaki eğri alanın yerine; açık teknik operasyonla yeni kıkırdak greftlerin yerleştirilmesi ya da kapalı teknik ve "sallanan kapı tekniği - swinging door - hareketli kapı" tekniği gibi, eğri alanın tamamen çıkarılması yerine esnetilerek orta hatta geri yerleştirilmesini içeren farklı teknikler gerekebilmektedir.

Septal kaudal çıkıkların düzeltilmesinde en eski ve en yaygın yöntem Metzenbaum'un "hareketli kapı" tekniğidir. Bu tekniği kullanarak, çıkık kaudal septum orta hatta kaydırılır ve nazal omurgaya sabitlenir. Daha sonraki yıllarda, Noorman, çıkık septumun çıkığın karşı tarafına kaydırılmasından sonra maksiller kretin kapının durdurucu olarak kullanılmasını içeren bir hareketli kapı tekniği modifikasyonu yayınladı. Goldman tarafından kıkırdak skorlaması, rezeksiyon ve dikiş adımlarının tanımlandığı bir başka yöntem tanımlanmıştır. Ayrıca, çıkık kaudal septal kıkırdak ve dikiş adımlarından üçgen kıkırdak rezeksiyonu içeren modifiye Goldman tekniği Lawson tarafından tarif edildi. Literatürde hem kaudal septal dislokasyonu düzeltmek hem de kıkırdak nazal omurga tekniklerine önceki kıkırdak fiksasyonunu tamamlayıcı olarak tamamlayıcı olarak kullanılabilecek iki farklı dikiş tekniği literatürde yayınlanmıştır.

İlk dikiş tekniği, önceki tekniklere göre tek veya tamamlayıcı olarak kullanılabilecek bir kaudal septal sütür tekniğini tarif etmişlerdir; dışarıdan emilemeyen dikiş malzemesi ile ve ikinci dikiş tekniğinde çıkık kaudal septumun, orta nokta yatak dikişiyle fiksasyonunu içeren bir tekniği tarif edilmiştir.

Septoplasti, kulak, burun ve boğaz uygulamalarındaki en önemli ameliyatlardan biridir. En çok tutulan bölge burnun ön kısmı olduğundan, septumun ameliyat sonunda dikiş sırasında sağlam şekilde sabitlenmesi gerekir. Özellikle ön septal deformite onarımı, supratip depresyonu, columellar retraksiyon ve burun ucu taban bölünün genişlemesi gibi birçok komplikasyonun önlenmesinde etkilidir.


Kolumellar strut greft nedir ve nasıl yerleştirilir? - Eksternal strut greft nasıl yerleştirilir? - Eksternal strut greft burun ucununun görünümünü nasıl etkiler? - Eksternal strut greftin avantajları nelerdir - Burun ucu kaldırma - Burun ucu desteği
Kolumellar strut greft nedir ve nasıl yerleştirilir? - Eksternal strut greft nasıl yerleştirilir? - Eksternal strut greft burun ucununun görünümünü nasıl etkiler? - Eksternal strut greftin avantajları nelerdir - Burun ucu kaldırma - Burun ucu desteği

Kapalı teknik "salanan ya da hareketli kapı (swingng door)" tekniği her zaman yeterli olmayabilir!

Kaplı teknik ile, kaudal septum deviasyonu olan hastalarda, kaudal septumun kolumnellar cebindeki pozisyonunu ayarlamak, cebib genişletilerek kıkırdağı orta hattaki cebe yerleştirilmesi ve dikişle sabitlenmesi zor olabilir. Ek olarak, septumu yalnızca dikey olarak stabilize edebilir ve tek başına yapıldığında, bir yatak sütunu olduğu ve bir seviyede yapıldığı için sabitleme için yetersiz olabilir. İlk fotoğrafta verilen hastada, kaudal septum bölümünde sınırlı miktarda rezeksiyon (kaudal septoplasti operasyonu) yapılmış ve dışarıdan orta hatta eksternal kolumellar sturt greft yerleştirilmiştir. İleri derecede deviasyon olan hastalarda açık teknik septoplasti operasyonu yapılması gerekmektedir.

Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal Septum Deviasyonu -
Anterior Septal Dislokasyon
Kaudal septum deviasyonu ameliyatı (kaudal septoplasti ameliyatı) açık teknikle ya da kapalı teknikle yapılabilmektedir. Eğrilik aşırı miktarda olduğunda açık teknik burun ucu estetiği şeklinde operasyon planlanabilmektedir.

Yukarıdaki hastada (ilk fotoğraf), burun ucunda, orta hatta bulunması gereken nazal septumun en alt (kaudal) kısmının, sol tarafa doğru deviye olduğu görülmektedir. Kapalı teknikle, nazal septumun eğri kısımları alınmış ve geriye doğru açılan ceple, kaudal kısmı kolumella içerisine, orta hatta yerleştirilmiştir.


Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal septal deviasyonu olan hastalarda deviasyon ameliyatı ile birlikte burun ucu kaldırma işlemi - Nazal septum deviasyonu - Kaudal Septum Deviasyonu - Anterior Septal Dislokasyon - Kaudal Septoplasti - Kaudal Septum Deviasyonu Tedavisi - Burun ucu kaldırma - Eksternal strut greft yöntemi - Eksternal strut greft
Kaudal septoplasti operasyonu ile birlikte eksternal strut greft yöntemi ile burun ucuna kıkırdak dolgusu işlemi kombine edilebilmektedir. İlk fotoğrafta eksternal strut greft yerleştirilen ve kolumella bölümüne 2 adet geçici dikiş konulan hastanın ameliyat sonrası resimleri görülmektedir.

Sayfanın başında görülen burun fotoğrafındaki hastanın burun içerisine, internal silikon splint yerleştirilmiş ve burun bandajına gerek duyulmadan hasta görüldüğü şekilde taburcu edilmiştir.

Kaudal septoplasti operasyonu sonrasında burun ucunda az miktarda öne doğru yönelme (projeksiyon artışı) ve burun ucunda kalkma, burun ucunda sertleşme hissi fark edilebilir!

Kaudal septum deviasyonu, burun ucunun en önemli destek alanı olan nazal septumun kemik çentikten çıkarak yana kayması durumudur (anterior septal dislokasyon). Bu alanın yeniden yapılandırılması durumunda, destek dokusunun yeniden yapılandırılması nedeniyle burun ucunda sertleşme, az miktarda öne ve yukarıya yönelme fark edilebilir.

Benzer linkler >> Farkli Bir Burun Ucu Kaldırma Yöntemi: Eksternal Strut Greft / Eksternal Strut Greft Yöntemi İle Burun Ucu Kaldırma / Travmatik Nazal Septum Kırıkları ve Deviasyonları

Aşağıda kapalı teknik deviasyon ameliyatı ile birlikte "Eksternal Strut Greft İle Burun Ucu Kaldırma" işlemi yapılan diğer hastalara ait burun fotoğraflarını görebilirsiniz: 

Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi


Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi

Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi


Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi
Burun Ucu Kaldırmada Farklı Bir Cerrahi Yöntem: Eksternal Strut Greft Tekniği - Burun ucu kaldırma - Düşük burun ucu tedavisi - Sarkık burun ucu tedavisi

Kaynak linkler >> Caudal septal deviation. - NCBI / What becomes of the broken nose? - NCBI - NIH / Correction of Caudal Septal Deviation and Deformity Using Nasal Septal Bone Grafts / Caudal Septal Deviation Correction by Interlocked Graft Technique / Simplifying the Management of Caudal Septal Deviation in Rhinoplasty / Anterior Septal Reconstruction for Treatment of Severe Caudal Septal Deviation: Clinical Severity and Outcomes / Two-level septocolumellar suture technique for correction of septal caudal dislocation

Dr. Murat Enöz, Kulak Burun Bogaz Hastalıkları & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı
Muayenehane:
Adres: İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü, Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel: +90 212 561 00 52
Cep tel: +90 533 6550199
Fax+90 212 542 74 47


 


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Burun Estetiginden Ne Kadar Zaman Sonra Hızma (Piercing) Takılabilir?

Rinoplasti Operasyonundan Ne Kadar Zaman Sonra Hızma Takılabilir? Hızma ve pirsing (piercing)' ler, dil, dudak, kaş, burun ve vücudun diğer çeşitli kısımlarına genellikle cilt ve ciltaltı dokuları delinerek, vücut süsleme amacıyla takılan çeşitli takılardır. Bilinen takı metalleri haricinde nikel, platin ve titanyum benzeri metal içerenler de mevcuttur. Pirsingler vücudumuzdaki dış ortama karşı en büyük mikrop bariyeri olan deri bütünlüğünün bozulmasına neden olurlar. Bununla birlikte işlem esnasında enfeksiyon riskleri ve kullanılan metal içeriğe bağlı allerjik reaksiyonlar görülebilmektedir. Burun estetiği ameliyatı sonrası hızma (pirsing) kullanılması   Burun estetiği ameliyatı sonrası hızma ne zaman takılır? - Burun estetiği sonrası pirsing ne zaman kullanılabilir? - Rinoplasti sonrası hızma ne zaman takılabilir?  Burun estetiği ameliyatı (rinoplasti) sonrasında, özellikle ilk 6 hafta içerisinde burun kanadı delinerek hızma takılması enfeksiyon riskini ve allerjik

Burun Estetiği Ameliyatı Rehberi 👃 - 32 - Burun Estetiği Ameliyatı Sonrası Ödem ve Morluk Giderici İlaçlar Nasıl Kullanılabilir?

Burun Estetiği Sonrası Ödem ve Morluk Giderici Ürünler Burun estetiği ameliyatı sonrasında, göz altlarında ve burnun yanak komşuluklarında, değişen miktarlarda morarma ve ödem görülebilir. Bu durum cerrahi tekniğe, ameliyatın yapıldığı mevsime, burun kemiğine yapılan müdahaleye, hastanın yara iyileşmesi özelliklerine göre değişebilir. Ameliyat sonrasında, morluk giderici olarak üretilmiş çeşitli tedaviye yardımcı ürünler kullanılabilir. Bu ürünlerden bazılarını aşağıda paylaşmak isterim. Arnica Jel Bu ürün içerisinde, "Arnica Montana Çiçeği" nden elde edilen ekstrat bulunmaktadır. Ödem ve morluk giderici tedaviye yardımcı ürün olarak kullanılmaktadır. Jel ve krem formu mevcuttur. Bu ürünü hastalarıma, ameliyat sonrası ilk hafta günde 3 ya da 4 sefer yanak ve atele  komuşu bölgelere sürülmesini, ilk hafta sonrasında ise ilave olarak burun üzerine de sürülmesini öneriyorum. Ürünle ilgili uyarı olarak bilinmesi gerekenler, göze, mukozal alanlara, açık yaralara sürülme

Alar Kollaps - Tanımı, Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Alar Kollaps Nedir? Alar Kollaps Tanımı - Alar Kollaps Belirtileri - Alar Kollaps Nedenleri - Alar Kollaps Tedavisi - Burnu Oluşturan Kemikler ve Kıkırdak Dokular - Burnun Görevleri ve Burun Solumasının Önemi Burun tıkanıklığı nedenleri arasında, burunda kıkırdak eğriliği (nazal septum deviasyonu), burun eti büyümesi (konka hipertrofisi), nazal polipler, enfeksiyon hastalıkları haricinde diğer bir neden olarak "alar kollaps", bazı hastalarda diğer nedenlerle birlikte ya da tek başına karşımıza çıkabilmektedir. Burnu oluşturan kemik ve kıkırdak yapılardan, en altta olan ve burun kanatlarının şeklini sağlayanı "alar kıkırdak" ya da "alar kartilaj" dır. Alar kıkırdakların dış kanatları burun kanatlarının sertliğini ve nefes alma esnasında burun kanatlarının dayanıklılığını sağlamaktadır. Burun Kanadı Çökmesi ve Tedavisi Benzer makale linki >> Burun Kanadı Çökmesi ve Tedavisi Alar Kollaps Nasıl Ortaya Çıkar? Alar Kollaps Tan